Familjen

Burre Hellmans

Stiftelse

2023 05 25. Familjen Burre Hellmans stiftelse har ingen ansökningsperiod under hösten 2023.

ANSÖKAN KULTURELLA OCH HUMANITÄRA ÄNDAMÅL


Kulturella ändamål:

Humanitära ändamål:
Enskilda personer kan inte ansöka för eget bruk.

Familjen Burre Hellmans Stiftelse jobbar framförallt uppsökande men ansökningar tas emot via stiftelsens e-postadress:


ansokan@stiftelsenhellman.se


Ansökningsperiod: 1 – 30 september

Från ansökningstidens utgång får man räkna med att det tar drygt två månader tills beslut meddelas och, i de fall bidrag beviljats, ytterligare ett par veckor innan pengarna kan betalas ut.

Fullständiga kontaktuppgifter inklusive bankgiro/postgiro är ett måste för att ansökan ska behandlas. Vi är restriktiva med att göra utbetalningar till personkonton utan föredrar konton avsedda specifikt för ändamålet.

Företrädesvis ser vi att föreningar och ideella organisationer söker.


För att en ansökan ska kunna behandlas krävs en kortfattad beskrivning av projektet och hur man planerar att använda pengarna. Bifoga gärna en beskrivning av eventuella tidigare genomförda projekt. Specificera vilket belopp som söks, samt övrig finansiering.


Om bilder bifogas ansökan måste dessa komprimeras.


Eventuella frågor skickas till e-postadressen nedan och vi ber om överseende att det kan ta tid innan dessa besvaras då stiftelsen inte har något bemannat kontor.

Familjen Burre Hellmans stiftelse

Box 5030

102 41 Stockholm

E-mail: styrelsen@stiftelsenhellman.se

Org. Nr: 802478-7528