Familjen

Burre Hellmans 

Stiftelse

Stiftelsen har som ändamål att:

​

*     Främja bevarandet och underhållet av företrädelsevis kulturmärkta träbåtar samt stödja

       organisationer som verkar för detta. 

​

*     Stödja humanitär hjälpverksamhet för att förbättra människors villkor i Sverige och

       utomlands.

​

*     Stödja och möjliggöra olika kulturella projekt. 

​

Eventuella frågor skickas till e-postadressen nedan och vi ber om överseende att det kan ta tid innan dessa besvaras då Stiftelsen inte har något bemannat kontor.

​

Stiftelsen jobbar framförallt uppsökande men ansökningar tas emot digitalt. Läs mer 

under fliken ”Ansökan” i menyn ovan.

Familjen Burre Hellmans stiftelse

Box 5030

102 41 Stockholm

E-mail: styrelsen@stiftelsenhellman.se

Org. Nr: 802478-7528