Familjen

Burre Hellmans 

Stiftelse

Stiftelsen har som ändamål att:


*     Främja bevarandet och underhållet av företrädelsevis kulturmärkta träbåtar samt stödja

       organisationer som verkar för detta. 


*     Stödja humanitär hjälpverksamhet för att förbättra människors villkor i Sverige och

       utomlands.


*     Stödja och möjliggöra olika kulturella projekt. 


Eventuella frågor skickas till e-postadressen nedan och vi ber om överseende att det kan ta tid innan dessa besvaras då Stiftelsen inte har något bemannat kontor. Vi kan tyvärr inte ta emot förfrågningar om ifall ens projekt passar för att söka bidrag hos stiftelsen; all information finns på hemsidan och tycker man själv att projektet överensstämmer med gällande kriterier är man välkommen att skicka in en ansökan.


Stiftelsen jobbar framförallt uppsökande men ansökningar tas emot digitalt. Läs mer 

under fliken ”Ansökan” i menyn ovan.

Familjen Burre Hellmans stiftelse

Box 5030

102 41 Stockholm

E-mail: styrelsen@stiftelsenhellman.se

Org. Nr: 802478-7528