Familjen

Burre Hellmans 

Stiftelse

Länkar till Skatteverket gällande regler och lagar rörande stiftelser etc.


* Stiftelselagen 

* Stiftelseförordningen

* Datainspektionen - Information om hantering av personuppgifter.

Familjen Burre Hellmans stiftelse

Box 5030

102 41 Stockholm

E-mail: styrelsen@stiftelsenhellman.se

Org. Nr: 802478-7528